Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja z użyciem barierek, podnoszenie nogi

 

Każdy trafiający do mojego gabinetu Pacjent obejmowany jest indywidualnym planem rehabilitacyjnym, który poprzedza szczegółowa diagnostyka. W ramach rehabilitacji neurologicznej pomagam Pacjentom, którzy doświadczyli incydentów neurologicznych, takich jak: udar mózgu lub urazy czaszkowo-mózgowe, a także Pacjentom cierpiącym z powodu stwardnienia rozsianego, zapalenia wielokorzeniowego-nerwowego oraz po leczeniu operacyjnym m.in.: guza mózgu, tętniaków i dyskopatii. W przypadku rehabilitacji neurologicznej szczególne znaczenie ma jej wczesne rozpoczęcie. Wcześnie podjęta rehabilitacja po udarze mózgu to realna szansa na poprawę komfortu życia poprzez częściowe lub całkowite zniwelowanie skutków udaru.

 

Co daje rehabilitacja neurologiczna?

Rehabilitacja neurologiczna pomaga w powrocie do sprawności Pacjentom po urazach neurologicznych. Powrót do pełnej sprawności uzależniony jest od indywidaulnych czynników, takich jak: rodzaj, rozmiar i lokalizacja urazu oraz wiek i ogólna kondycja zdrowotna i fizyczna Pacjenta, a w dużej mierze również od rehabilitacji. Podjęta odpowiednio wcześnie rehabilitacja neurologiczna, w której duże znaczenie ma też powtarzalność i czas trwania bodźców, pomaga Pacjentowi odzyskać samodzielność w codziennym życiu, a z czasem powrócić do zwykłych aktywności.